«Κίνδυνος για απάνθρωπη μεταχείριση στην Ελλάδα»

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιολόγησε αίτημα αιτούντων άσυλο στη Μ. Βρετανία και την Ιρλανδία να μη μεταφερθούν στην Ελλάδα, διότι θα διατρέξουν τον κίνδυνο να υποστούν απάνθρωπη μεταχείριση…

Η όχι και τόσο κολακευτική για την Ελλάδα προχθεσινή απόφαση του Ευρωδικαστηρίου δημιουργεί νέα δεδομένα στην εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ», που θέτει τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του κράτους-μέλους που είναι αρμόδιο να επιληφθεί αιτήσεως χορηγήσεως ασύλου η οποία υποβάλλεται εντός της Ε.Ε. Με βάση τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙ», οι 6 μετανάστες, προερχόμενοι από Αφγανιστάν, Ιράν και Αλγερία που υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Ιρλανδία και τη Μ. Βρετανία, θα έπρεπε να μεταφερθούν στην Ελλάδα, δεδομένου ότι διήλθαν από την ελληνική επικράτεια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όμως, το οποίο ερωτήθηκε από ιρλανδικό και βρετανικό δικαστήριο, αποφάνθηκε ότι «ο αιτών άσυλο δεν πρέπει να μεταφέρεται σε κράτος-μέλος όπου θα διατρέξει τον κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη μεταχείριση». Το κράτος αυτό είναι η Ελλάδα…

Συνέχεια