Integration handlar inte bara om mat och kläder

Av  Niko Ago
slide_1

Parallellt med mitt arbete som journalist och modersmålslärare, studerar jag på en folkhögskola i Dalarna. Alla i min klass är från olika länder. En dag meddelade vår lärare att vi alla måste ta med oss en bärbar dator. Alla utom en, började vi gå mot datorskåpet. Han som har kommit till Sverige som ensamkommande barn och nu är vuxen beordrade en klasskamrat, en flicka från sitt hemland, att ta med även hans dator. Jag tog mod till mig och frågade honom: «Varför bär du inte din dator själv, utan ber henne istället?» Svaret var ganska cyniskt och «normalt» för honom: ”Hon är flicka och hon måste göra vad mannen säger till henne.”

Detta är inte den enda gången under mina tre år i Sverige som jag träffar en man som anser att en kvinna har sämre värde. För dem är det helt normalt att påstå att ”kvinnan måste göra vad jag säger.» Personligen har jag tillräcklig erfarenhet i patriarkala samhällen – jag föddes i Albanien och jag tillbringade halva mitt liv i Grekland. Jag kan förstå när man lever där. Men jag kan inte acceptera detta i Sverige, som är internationellt ledande inom jämställdhet och jämlikhet.

 

Handlar det bara om ett beteende? Nej. Och det kan jag säga med mycket säkerhet. När du har vuxit upp i samhällen där kvinnor behandlas som underlägsna och deras rättigheter kränks, anser man det helt normalt. Det åligger vårt samhälle, och jag menar alla delar av svenska samhället, att investera i dessa barn för att de ska integreras smidigt i samhället. Att lära dem hur demokratin och sociala skyldigheter fungerar. Att förbereda dem att acceptera att kvinnor och män är exakt samma människor och har exakt samma rättigheter och skyldigheter. Att lära sig att man inte agar barn i detta samhälle. Man får inte kränka någon för sexuell läggning. I det här samhället, ser vi inte de som tror på en annan gud eller ateister som fiender.

 

Enligt min mening handlar inte integration bara om pengar för mat, kläder och tak över huvudet. Man bör satsa främst på specialklasser i skolan. På SFI, förutom att lära sig språket, bör desto mer vikt ges inom allmän social utbildning.

 

Om så sker, kommer belöningen bli enorm för alla sidor. För samhället, utan också för morgondagens medborgare.