Το ΙΚΑ απαντά στον Correspondent για τα ένσημα

Μετά την ανάρτησή μας, με τίτλο «Πώς το ΙΚΑ «κλέβει» τους μετανάστες», λάβαμε την παρακάτω απάντηση από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΙΚΑ:

ΠΡΟΣ

http://www.correspondent4.wordpress.com

Με αφορμή την ανάρτησή σας στις 14/7/2012 με τίτλο «Πώς το ΙΚΑ «κλέβει» τους μετανάστες» και το οποίο αφορούσε την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για το ανωτέρω θέμα, η μόνη σε ισχύ διάταξη παραμένει το άρθρο 6 του ν.3536/07 (διατάξεις πάγιας ισχύος), με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να εξαγοράσουν ημέρες ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του αριθμού ημερών ασφάλισης που απαιτείται για την ανανέωση άδειας διαμονής τους. (Δηλ. αν για κάποιον απαιτούνται 150 ημέρες για την ανανέωση άδειας παραμονής, μπορεί να εξαγοράσει μέχρι 30 ημέρες ασφάλισης, που αναλογούν σήμερα σε ποσό 212 ευρώ).

Ο ενδιαφερόμενος, με βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τον απαιτούμενο χρόνο, απευθύνεται στον ασφαλιστικό του φορέα, εν προκειμένω το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για έκδοση της σχετικής αναγνωριστικής απόφασης, η οποία αποτελεί αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο των ημερών ασφάλισης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν απεικονίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος Ο.Π.Σ. Συνεπώς, η αναφορά του δημοσιεύματος, ότι τα ένσημα που θα αγοράσει από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο μετανάστης δεν αναγνωρίζονται στο σύνολο των ενσήμων του, δεν είναι αληθής.

Επιπλέον, οι αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης, όχι μόνο αποτελούν συντάξιμο χρόνο, αλλά με τον χρόνο αυτόν ασφάλισης, αποκτώνται δικαιώματα για παροχές ασθενείας (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη), τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενά τους μέλη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

               &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αφού ευχαριστήσουμε το ΙΚΑ για την απάντηση, προσθέτουμε πως, εφόσον ο οργανισμός  αμφισβητεί το γεγονός πως, έχει λάβει χρήματα για ένσημα τα οποία όμως, δεν υπάρχουν στην καρτέλα του μετανάστη που τα έχει πληρώσει, δεν έχει παρά να μας καλέσει να το αποδείξουμε , προσκομίζοντας και τα παραστατικά πληρωμής.  Πράγματι, η νομοθεσία αυτό προβλέπει. εμείς όμως, έχουμε αποδείξεις πως έχει ισχύσει το αντίθετο. Ελπίζουμε πως θα το κάνει. Ενδιαφέρει και τη φήμη του ΙΚΑ, έχει να κάνει και με χρήματα που καλό θα ήταν να μάθουμε, εφόσον καταβλήθηκαν για ένσημα, γιατί δεν κατεγράφησαν ως τέτοια.   Παρεμπιπτόντως, η μη καταγραφή των ενσήμων στην καρτέλα, για την περίοδο 2005 και 2006, υπήρξε και η αιτία μειωμένης (4 μήνες) καταβολής επιδόματος ανεργίας από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. σε μένα.   

Advertisements