Προειδοποίηση από Κομισιόν για τη γραφειοκρατία σε θέματα μεταναστών υψηλής εξειδίκευσης

Είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις αυτές στην Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι περιπτώσεις των παιδιών των μεταναστών που ενώ σπουδάζουν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Ειδικά οι απόφοιτοί νομικών, παιδαγωγικών ή στρατιωτικών σχολών.  

Προειδοποίηση προς την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αυστρία απηύθυνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν σε αυτές τις χώρες οι μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή τα τρία αυτά κράτη μέλη δημιουργούν ακόμη υπέρμετρες δυσκολίες σε άτομα υψηλών προσόντων που επιθυμούν να εργαστούν στην ΕΕ.

Παρά τις προειδοποιήσεις που έλαβαν τον Ιούλιο 2011, η Αυστρία, η Κύπρος και η Ελλάδα δεν έχουν ακόμα μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της οδηγίας για την «μπλε κάρτα», η οποία θα έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή πριν από τις 19 Ιουνίου 2011. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα αιτιολογημένες γνώμες (δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας), ζητώντας από την Αυστρία, την Κύπρο και την Ελλάδα να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με αυτή της ΕΕ.

Η οδηγία της ΕΕ για την «μπλε κάρτα» ορίζει κοινούς και αποτελεσματικούς κανόνες που επιτρέπουν σε άτομα υψηλών προσόντων εκτός Ευρώπης να έλθουν να εργαστούν στις αγορές εργασίας, καλύπτοντας ελλείψεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από υπηκόους της ΕΕ. Η οδηγία καθιερώνει μια ταχεία διαδικασία εισδοχής για τους αλλοδαπούς και διασφαλίζει ένα κοινό πλαίσιο κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, όπως η ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής, καθώς και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

ΑΠΕ/ΜΠΕ/kathimerini

Advertisements