Το κράτος στα χέρια του στρατού

Όταν η δημοκρατία έπεσε στα χέρια του στρατού στην Αίγυπτο, οι αμφισβητίες της μεταχειρίστηκαν κατ΄αυτόν τον τρόπο. Προσοχή, οι σκηνές είναι πιο σκληρές από ότι μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους και να αντέξει ένας κανονικός άνθρωπος.

Advertisements